Azori-szigetek: mesék a Para­di­csom­ból – Kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók

Miért éppen az Azori-szigetek? Mikor érde­mes ide utaz­ni; mi az, amit nem sza­bad kihagy­ni; milyen prog­ra­mok vár­nak itt? Hogy hogyan került egy magyar lány a „Para­di­csom­ba”, és milyen is az Azo­ri Éden, elme­sé­li most nekünk min­den ked­venc és tit­kos helyé­vel, sze­mé­lyes tör­té­ne­té­vel együtt ven­dé­gem.