Quin­ta (Azo­ri farm) túra

Gon­dol­koz­tál már azon, hogyan éltek az embe­rek régen az Azori-szigeteken? Gyer­tek és tapasz­tal­já­tok meg milyen az élet egy azo­ri far­mon az élet, fel­fe­dez­he­ti­tek milyen erős a köte­lék a far­mer a far­mon élő álla­tok és meg­ter­melt növé­nyek között. Tanul­hat­tok az azo­ri éte­lek­ről, kul­tú­rá­ról, öltöz­kö­dés­ről, inva­zív és ende­mi­kus növé­nyek­ről. A túra egy azo­ri étel­kós­to­ló­val zárul, ahol egy azo­ri csa­lád lát­ja ven­dé­gül a részt­ve­vő­ket. Iga­zán kivá­ló prog­ram gye­re­kek­nek és fel­nőt­tek­nek egyaránt.

Túra adatai

Túra ára: €55 erre a túra ked­vez­ménnyel €35 / fő
Kedvezményes ár: €35 / fő (Gyermekek 12 év alatt)
Túra időtartama: 4 óra
Túravezetés nyelve: Magyar, Angol, Portugál

Jelentkezés

Egyedi időpont

Kérjen ajánlatot