Azori-szigeteki karanténhelyzet

AZORI-SZIGETEKI KARANTÉNHELYZET- ÚJ HÍREK!

Biz­ta­tó hírek érkez­tek az teg­nap az Azori-szigetekre uta­zók­nak. A 2020. május 29-én élet­be lépő vál­to­zá­sok­ról a leg­újabb blog­be­jegy­zés­ben olvas­hat­tok lent.

A leg­újabb beje­len­tés­ről a kér­dé­ses szi­tu­á­ci­ók­ról és egyéb kér­dé­sek­ről ma 2020. május 28-án az Azo­ri Éden zárt face­book cso­port­ban (https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​a​z​o​r​i​e​d​en/) beszél­ge­tünk.

Várunk min­den­kit, akit érint az idei kirán­du­lás!